ปฐมนิเทศ นศ. แลกเปลี่ยนจาก Stikes Muhammadiyah Pringsewu Lumpung

 

ปฐมนิเทศ นศ. แลกเปลี่ยนจาก Stikes Muhammadiyah Pringsewu Lumpung


          ในวันนี้ (วันที่ 27 มีนาคม 2560) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับอาจารย์และจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี จาก Stikes Muhammadiyah Pringsewu Lumpung ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 6 คน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ทางด้านวิชาการ วิจัย และการแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกศินี สราญฤทธิชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติชี้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและเนื้อหาการศึกษา และรศ.ดร.กฤตยา แสวงเจริญ อาจารย์ศรินรัตน์ จันทพิมพ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจะเข้าฝึกปฏิบัติการทางการพยาบาลจิตเวช ณ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 12 เมษายน 2560 เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้เรียนรู้ระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย 
          หลังจากนั้น นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง 6 คน ได้เข้าพบ ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อแนะนำตัวและขอข้อแนะนำในการเข้าแลกเปลี่ยน และฝึกปฏิบัติการทางการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย รวมถึงวัฒนธรรมการปฏิบัติตัวในประเทศไทย