ร่วมทำบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 

ร่วมทำบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี


          เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลและปัจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลแก่บรรพชนผู้มีคุณูปการต่อคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมนี้คณะฯยังได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นผู้รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี