คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญครบรอบ 1 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญครบรอบ 1 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา


          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย นางสุภาวดี ประดับวงษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมทำบุญใส่บาตรและถวายภัตตาหารเช้าแก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในโอกาสครบรอบ 1 ปี วันคล้ายวันสถาปนาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อให้บุคลากร นักศึกษาตระหนักถึงความเป็นสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นได้รับเกียรติ ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และผศ.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เกียรติรับมอบกระเช้าแสดงความยินดี ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น