ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์

 

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์


          เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป พร้อมถวายภัตตาหารเช้าและปัจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์ เพื่อบำเพ็ญกุศลแก่บรรพชนผู้มีคุณูปการต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมสืบสานวัฒนธรรม พร้อมนี้คณะฯยังได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี ครบรอบ 31 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น