ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะมนุษย์ฯและคณะเทคนิคการแพทย์

 

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะมนุษย์ฯและคณะเทคนิคการแพทย์


          เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมสืบสานวัฒนธรรม พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีเนื่องวันวันสถาปนา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ เข้าร่วมแสดงความยินดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมทั้งมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี
          หลังจากนั้นได้เข้าร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลแก่บรรพชนผู้มีคุณูปการต่อคณะเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 39 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับและให้เกียรติรับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี