คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญ 53 ปี คณะวิทยาศาสตร์

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญ 53 ปี คณะวิทยาศาสตร์


          เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ปุญทรี พ่วงสุวรรณ ที่ปรึกษาด้านประกันคุณภาพ เข้าร่วมทำใส่บาตรและถวายภัตตาหารเช้าแก่พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 53 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อให้บุคลากร นักศึกษาตระหนักถึงความเป็นสถาบัน ได้สร้างกุศลและร่วมทำกิจกรรม อีกทั้งเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โดยการมอบทุนการศึกษาและสิ่งของบริจาคให้แก่องค์กรสาธารณกุศล โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นได้รับเกียรติ ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติรับมอบกระเช้าแสดงความยินดี ณ บริเวณสวนแห่งการเรียนรู้ อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์