คณะพยาบาลศาสตร์ รุดหน้าประสานความร่วมมือสถาบันการศึกษาในกัมพูชา

 

คณะพยาบาลศาสตร์ รุดหน้าประสานความร่วมมือสถาบันการศึกษาในกัมพูชา


          เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ International University ประเทศกัมพูชา นำโดย Dr. Neth Barom, Vice President, International University และ Mr.Vouch Phisith, Director, Liaison Affairs Office, International University ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะฯ และลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา ในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และการแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน และการกำหนดทิศทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของทั้งประเทศไทยและกัมพูชา
          โดยพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา โดยมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ซึ่งเป็นข้อยืนยันถึงผลสำเร็จของความร่วมมือได้เป็นอย่างดี และนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยของทั้งสองประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และการพัฒนาความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน