คณะพยาบาลร่วมเปิดมหกรรมวันไตโลก รณรงค์การเกิดโรคไตเรื้อรังในภาคอีสาน

 

คณะพยาบาลร่วมเปิดมหกรรมวันไตโลก รณรงค์การเกิดโรคไตเรื้อรังในภาคอีสาน


          เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนทั่วไปโดยครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ให้ทราบเกี่ยวกับไตและโรคไต และสนับสนุนให้ประชาชนใส่ใจดูแลไตของตนเอง โดยเฉพาะการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพไตและทราบวิธีป้องกันตนจากโรคไต เพื่อกระตุ้นผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงสนใจดูแลตนเอง อีกทั้งเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันโรคไต และจัดระบบหน่วยบริการสุขภาพให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้การรักษาที่เหมาะสม และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายไต โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศโรคไต หน่วยไตและไตเทียม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดงานมหกรรมสุขภาพวันไตโลก ประจำปี 2560 ขึ้น
          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพวันไตโลก ประจำปี 2560 และรับโล่เนื่องในโอกาสที่สนับสนุนและร่วมทำงานกับโครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Chronic Kidney Disease Prevention in the Northeast of Thailand: CKDNET) ณ ห้องประชุมมอดินแดง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจากนายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดในการเปิดงาน และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกล่าวต้อนรับ รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคไต กล่าวรายการความเป็นมาของการจัดงาน โดยกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมดนตรีบำบัดและเสวนา การเสวนาการดูแลและป้องกันโรคไต กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดี และบูทกิจกรรมต่างๆ อาทิ บูทกิจกรรมตรวจสุขภาพ บูทอาหารเพื่อสุขภาพ บูทยาปลอดภัย บูทรับบริจาคอวัยวะ บูทนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคไต บูทผักปลอดสารพิษ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และส่งเสริมสุขภาพเนื่องในวันไตโลก