ศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศเปิดจำหน่ายใบสมัครศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก

 

ศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศเปิดจำหน่ายใบสมัครศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก


          ระหว่างวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2559 ท่านใดสนใจสามารถซื้อใบสมัครได้ที่ศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์ ตามวันที่กำหนด