ชีวิตนักศึกษา

 

 มอบทุนการศึกษา จำนวน 111 ทุน ซึ่งมีทุนต่าง ๆ ดังนี้

1.ทุนส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพยาบาล จำนวน 67 ทุน เป็นเงิน 240,000 บาท

2. ทุนเอกชนส่วนกลาง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ทุน เป็นเงิน 40,000 บาท

3. ทุนกองทุนพระราชทานฯจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 40 ทุน ทุนละ 8,000 บาท เป็นเงิน 320,000 บาท

 การเลือกตั้งกรรมการสโมสร

 สัมมนาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา

 นำเสนอนวัตกรรมนักศึกษา

 งานพระราชทานปริญญาบัตรและงานคืนสู่เหย้า

 ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส

 

 กีฬา 5 สถาบัน

 กีฬาระหว่างคณะ

 งานกีฬาศูนย์วิทยาศาสตร์

 โชว์เชียร์

 วันมหิดล (ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์)

 ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ (ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์)

 ร่วมโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

 กิจกรรมงานวันเด็ก (ณ โรงพยาบาลขอนแก่น และ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด)

 กิจกรรมทำบุญสโมสรนักศึกษา

 รับเกียรติบัตรวันนักกิจกรรม

 

 ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน

 

 โครงการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

 

 โครงการสโมสรน่าอยู่

 

 โครงการสโมสรน่าอยู่

 

 ร่วมบริจาคผ้าห่ม

 

 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม