คณะพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับศิษย์เก่าบุรุษพยาบาล สู่บ้านสีฟ้ารั้วสีอิฐ

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับศิษย์เก่าบุรุษพยาบาล สู่บ้านสีฟ้ารั้วสีอิฐ


          เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับศิษย์เก่าบุรุษพยาบาล สู่บ้านสีฟ้า รั่วสีอิฐ ในงาน “บุรุษพยาลคืนสู่เหย้า บอกเล่าประสบการณ์ สืบสานปณิธานทำความดี” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและบอกเล่าเรื่องราวความก้าวหน้าของคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วาสนา รวยสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส และคณาจารย์ เข้าร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ 
          โดยมีการจัดกิจกรรมมุทิตาจิตคณาจารย์และงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อรำลึกถึงอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จนประสบความสำเร็จในวิชาชีพพยาบาลและเป็นพลเมืองที่ดีรับใช้สังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ ต่อจากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และได้มีการถ่ายทอดประการณ์จากบุรุษพยาบาลที่อยู่ประเทศอเมริกาถ่ายทอดความคิดถึงมาทาง Telecommunication มาเล่าให้น้องฟัง และชวนน้องทำความดี ทำบุญ ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ เล่นกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ หลังจากนั้นศิษย์เก่าบุรุษพยาบาล ยังได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 6,000 บาท ให้กับคณะฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับรุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ ได้เล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาและออกไปเป็นพยาบาลที่ดีรับใช้สังคม ทำให้น้องๆมองเห็นทิศทาง เป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างการยอมรับจากความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง