ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา วปท.

 

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา วปท.


          เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป พร้อมถวายภัตตาหารเช้าและปัจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์ เพื่อบำเพ็ญกุศลแก่บรรพชนผู้มีคุณูปการต่อวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมสืบสานวัฒนธรรม หลังจากนั้นได้มีพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อแสดงถึงความเคารพนบน้อมต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไป พร้อมนี้คณะฯยังได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี งานครบรอบ 10 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (COLA KKU) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี