หอพักนักศึกษาพยาบาล จัดทำบุญบ้านเสริมสิริมงคล 2560

 

หอพักนักศึกษาพยาบาล จัดทำบุญบ้านเสริมสิริมงคล


          อิ่มบุญ อิ่มใจกันถ้วนหน้ากับการทำบุญหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา และเป็นสิริมงคลแก่ผู้พักอาศัยตามธรรมเนียมวีถีพุทธที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาของชาวหอพักนักศึกษา ณ โรงอาหารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ โดยกิจกรรมได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมใจเป็นอันหนึ่งเดียวกันทำบุญตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป พร้อมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ซึ่งได้รับความมือเป็นอย่างดี ในการทำกิจกรรมการทำบุญตักบาตรพร้อมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมแหล่งที่พักให้น่าอยู่ร่วมกัน ในโอกาสนี้ได้นำสิ่งของที่ได้จากการตักบาตรส่งความอิ่มให้กับคนชราและกิจกรรมสร้างความสุขให้แก่คุณตาคุณยาย ณ บ้านพักคนชราเซนโยเซฟ ขอนแก่น