เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชาเดลต้าที เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราชาวพยาบาล

 

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชาเดลต้าที เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราชาวพยาบาล


          ในวันนี้(วันที่ 3 พฤษภาคม 2560) คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันกวดวิชาเดลต้าที อคาเดมี จำนวน 50 คน ในการเข้าเยี่ยมชมคณะฯ และรับฟังข้อมูลวิธีการเข้าศึกษาต่อและหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และแนะนำช่องทางการรับเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ รูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ข้อมูลต่างๆที่ได้รับประกอบการตัดสินใจเลือกคณะที่ตรงกับความสามารถ และความต้องการที่แท้จริงของนักเรียน โดยมีนายเด่นชัย สิมมา นักวิชาการศึกษา และนางสาวพลับพลึง อุปพงศ์ นักวิชาการเป็นวิทยากรให้ข้อมูลด้านข้อมูลช่องทางการรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยรูปแบบต่างๆ และให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเพื่อเลือกเข้าคณะที่ชอบ มหาวิทยาลัยที่ใช่สำหรับตัวเอง