คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานแด่สมเด็จย่า 2560.

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานแด่สมเด็จย่า


          เพื่อบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และความเป็นสิริมงคลและรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ผศ.ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ทรัพย์สิน และกิจการพิเศษ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันศรีนครินทร์ โดยร่วมประกอบพิธีถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ต่อจากนั้นพระสงฆ์สวดถวายพระพร และแขกผู้มีเกียรติถวายผ้าไตรแก่พระสงฆ์จำนวน 39 รูป เพื่อทอดผ้าบังสุกุลและนิมนต์พระสงฆ์ออกบิณฑบาต ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์