การ Download แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

เนื่องจากแบบฟอร์มต่างๆ เป็นเอกสารซึ่งสงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น จึงจำเป็นจะต้องให้บุคลากรทำการ login ก่อนจึงจะสามารถ Download ได้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่ระบบสารระสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) โดยวางเมาส์ที่คำว่า "บริการออนไลน์" จากนั้นเลื่อนเมาส์ไปและคลิกที่ "ระบบสารระสนเทศเพื่อการบริหาร"

2. login เข้าระบบด้วย username และ password ของท่าน

3. คลิกที่ดาวน์โหลดเอกสาร (ด้านบนขวามือ)