ชีวิตนักศึกษา

  1. ด้านการเรียน
  2. ด้านกิจกรรม
  3. บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
  4. ตารางเรียน

 มอบทุนการศึกษา จำนวน 111 ทุน ซึ่งมีทุนต่าง ๆ ดังนี้

1.ทุนส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพยาบาล จำนวน 67 ทุน เป็นเงิน 240,000 บาท

2. ทุนเอกชนส่วนกลาง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ทุน เป็นเงิน 40,000 บาท

3. ทุนกองทุนพระราชทานฯจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 40 ทุน ทุนละ 8,000 บาท เป็นเงิน 320,000 บาท

 

 การเลือกตั้งกรรมการสโมสร

 สัมมนาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา

 นำเสนอนวัตกรรมนักศึกษา

 งานพระราชทานปริญญาบัตรและงานคืนสู่เหย้า

 ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส

 

 กีฬา 5 สถาบัน

 กีฬาระหว่างคณะ

 งานกีฬาศูนย์วิทยาศาสตร์

 โชว์เชียร์

 วันมหิดล (ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์)

 ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ (ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์)

 ร่วมโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

 กิจกรรมงานวันเด็ก (ณ โรงพยาบาลขอนแก่น และ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด)

 กิจกรรมทำบุญสโมสรนักศึกษา

 รับเกียรติบัตรวันนักกิจกรรม

 ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน

 โครงการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

 โครงการสโมสรน่าอยู่

 

 ร่วมบริจาคผ้าห่ม

 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Lorem Ipsum ...

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.