งานคืนสู่เหย้าชาวสีฟ้า ประจำปี 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

   เพื่อต้อนรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต คืนสู่เหย้า แสดงความยินดีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเกิดเครือข่ายศิษย์เก่าของสถาบันการศึกษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดงานคืนสู่เหย้าชาวสีฟ้า ประจำปี 2561 แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่เข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชื่นชมและแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิตใหม่ โดยมี ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะฯ จำนวนทั้งสิ้น 176 คน

   โดยกิจกรรมประกอบด้วย ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา พร้อมมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ ระหว่างการศึกษา และบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ซึ่งได้แก่ นางสาวกวิดา พิมทา ผลการเรียนเฉลี่ย 3.91 หลังจากนั้นตัวแทนบัณฑิตกล่าวแสดงความขอบคุณคณาจารย์ที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาจนประสบความสำเร็จในวันนี้ นอกจากนี้ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 44 ได้มอบเงินจำนวน 44,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับรุ่นน้อง 

 
 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาการสอนสำหรับอาจารย์คลินิก

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาการสอนสำหรับอาจารย์คลินิก

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับมอบพระพุทธศรีมหาทรัพย์ ในโอกาสสนับสนุนกิจการชมรมพระเครื่องฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับมอบพระพุทธศรีมหาทรัพย์ ในโอกาสสนับสนุนกิจก...

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น มข. ประจำปี 61

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น มข. ประ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ร่วม “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” มหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ร่วม “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” มหาวิทย...

ร่วมชื่นชมยินดีกับบัณฑิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 44

ร่วมชื่นชมยินดีกับบัณฑิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 44

งานคืนสู่เหย้าชาวสีฟ้า ประจำปี 2561

งานคืนสู่เหย้าชาวสีฟ้า ประจำปี 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 14 เข้ามอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบาล

ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 14 เข้ามอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบ...

รศ.ดร.บำเพ็ญจิต แสงชาติ เข้ามอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบาล

รศ.ดร.บำเพ็ญจิต แสงชาติ เข้ามอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมจัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนระบบการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมจัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนระบบการดูแลและเยียว...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copy Right © 2017 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.โทร. 043-348301 ต่อ 121 แนะนำติชม : Contact Webmaster: e-mail : petpma@kku.ac.th