งานคืนสู่เหย้าชาวสีฟ้า ประจำปี 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

   เพื่อต้อนรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต คืนสู่เหย้า แสดงความยินดีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเกิดเครือข่ายศิษย์เก่าของสถาบันการศึกษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดงานคืนสู่เหย้าชาวสีฟ้า ประจำปี 2561 แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่เข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชื่นชมและแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิตใหม่ โดยมี ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะฯ จำนวนทั้งสิ้น 176 คน

   โดยกิจกรรมประกอบด้วย ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา พร้อมมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ ระหว่างการศึกษา และบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ซึ่งได้แก่ นางสาวกวิดา พิมทา ผลการเรียนเฉลี่ย 3.91 หลังจากนั้นตัวแทนบัณฑิตกล่าวแสดงความขอบคุณคณาจารย์ที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาจนประสบความสำเร็จในวันนี้ นอกจากนี้ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 44 ได้มอบเงินจำนวน 44,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับรุ่นน้อง 

 
 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมผู้ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมผู้ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พั...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล นศ.แลกเปลี่ยน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล นศ.แล...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเขียนแบบประเมินค่างาน สนับสนุนบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเขียนแบบประเมินค่างาน สนับสนุนบุคลากรให...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเฉพาะทางการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่น 5

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเฉพาะทางการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในอินโดนีเซีย

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในอินโดน...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในพิธีพระราชทานเพลิงศพคร...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญวันสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญวันสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับ วพบ. ขอนแก่น ใน การเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับ วพบ. ขอนแก่น ใน การเข้าแลกเปลี่ยน...

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.