คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเขียนแบบประเมินค่างาน สนับสนุนบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

 คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน มีการพัฒนาตัวเองในการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ การเข้าสู้ตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นโอกาสในการทำงานที่มีความก้าวหน้า สะท้อนผลศักยภาพบุคลากร องค์กร ที่มีผู้ปฏิบัติงานที่มีตำแหน่งงานสูงขึ้น 

 ในวันนี้(วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562) คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 30 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแบบประเมินค่างาน” ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่ง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินค่างาน และผลงาน เพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งบุคลากรประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก คุณกาญจนศรี สิงห์ภู่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมสายหยุด นิยมวิภาต ซึ่งการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรส่งผลงาน เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นตามสายงานของตนเอง ซึ่งการเข้าสู่ตำแหน่งมีขั้นตอนและกระบวนการที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ เพื่อให้ผลงานได้รับการประเมินตามที่คาดหวัง

 
 

 

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 33 ปีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 33 ปีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว. คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเดินทางออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน

คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว. คณาจารย์คณ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบขีดหมวกสืบสานปณิธานวิชาชีพการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบขีดหมวกสืบสานปณิธานวิชาชีพการพยาบาล

Griffith University เข้าเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์

Griffith University เข้าเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับคณะพยาบ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาชีพ เตรียมความพร้อมในการทำงานของ นศ.

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาชีพ เตรียมความพร้อมในการท...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการทำ มคอ. พัฒนาหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการทำ มคอ. พัฒนาหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนร่วมขับเคลื่อนคณะให้บรรลุตามภารกิจ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนร่วมขับเคลื่อนคณะให้บร...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างสง่างาม

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างสง...

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการศึกษาพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการศึกษาพยาบาลสู...

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา New Academy และ ME MED Academy

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา New Academy และ ME MED Ac...

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา KKBS

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา KKBS

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.