คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาชีพ เตรียมความพร้อมในการทำงานของ นศ.

เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2562 หน่วยพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการเปิดประตูสู่อาชีพ ซึ่งเป็นกิจกรรมการแนะแนวอาชีพให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบไปเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยเปิดให้โรงพยาบาลต่าง ๆ เข้าให้ข้อมูลแก่นักศึกษา เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกสถานที่ทำงานได้ตรงตามความต้องการ พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการทำงาน จากศิษย์เก่าของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่มาจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในการแนะแนวอาชีพ โดยมีโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน กว่า 20 แห่ง เข้าแนะแนวอาชีพและรับสมัครงาน อาทิ โรงพยาบาลมนารมย์ โรงพยาบาลนวมินทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โรงพยาบาลในเครือ BDMS โรงพยาบาลวิภาวดี และโรงพยาบาลอื่นๆอีกมากมาย ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำโรงพยาบาลต่างๆ สวัสดิการที่จะได้รับ การเตรียมตัวเข้าสู่การทำงาน การออกบูธรับสมัครงาน 

พร้อมนี้ได้จัดการประชุมปรึกษาแนวทางการร่วมผลิตนักศึกษาพยาบาล โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตเข้าสู่สถานประกอบการด้านสุขภาพทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน และการสะท้อนผลจากผู้ใช้บัณฑิตได้ข้อมูลที่สะท้อนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างดี พร้อมทั้งเจรจาความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็น Smart Nurses โดยมี ผศ.ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.จารุณี สรกฤช รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าประชุมร่วมกับตัวแทนจากโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อปรึกษาหารือและร่วมมือกันสร้างสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพและเป็นพลเมืองที่ดี พร้อมให้แนวทางร่วมกันในการสร้างบัณฑิตพยาบาลที่ดี ทั้งด้านวิชาการ จรรยาบรรณ หัวใจบริการที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

 
 
 
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 33 ปีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 33 ปีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว. คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเดินทางออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน

คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว. คณาจารย์คณ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบขีดหมวกสืบสานปณิธานวิชาชีพการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบขีดหมวกสืบสานปณิธานวิชาชีพการพยาบาล

Griffith University เข้าเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์

Griffith University เข้าเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับคณะพยาบ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาชีพ เตรียมความพร้อมในการทำงานของ นศ.

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาชีพ เตรียมความพร้อมในการท...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการทำ มคอ. พัฒนาหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการทำ มคอ. พัฒนาหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนร่วมขับเคลื่อนคณะให้บรรลุตามภารกิจ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนร่วมขับเคลื่อนคณะให้บร...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างสง่างาม

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างสง...

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการศึกษาพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการศึกษาพยาบาลสู...

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา New Academy และ ME MED Academy

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา New Academy และ ME MED Ac...

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา KKBS

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา KKBS

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.