Griffith University เข้าเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Griffith University ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเข้าเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการ เยี่ยมชมคณะฯ และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างประเทศ ในเดือนมกราคม 2563

ขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ศรีคำสุข ไซโตะ อดีตอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้แนะนำผู้จัดการโปรแกรม Griffith University ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ มข. และขอแสดงความขอบคุณสำหรับความร่วมมือของเราจาก คุณกาญจนา สิมะจารึก หัวหน้างานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

 
 
คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว.

คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว.

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้สูงอายุ ร...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการพยาบาลกับความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการพยาบาลกับความเป็นเลิศในการพัฒนาเด...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายผูกใจฮักมั่น สายสัมพันธ์บ้านสีฟ้า เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้ว มข.

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายผูกใจฮักมั่น สายสัมพันธ์บ้านสีฟ้า เตรียมคว...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประเมินผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล นศ.โครงการCIEE

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประเมินผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล นศ.โ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 15

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้ป่วยวิกฤต...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีประกาศนียบัตรผู้ผ่านอบรมเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่น 1

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีประกาศนียบัตรผู้ผ่านอบรมเวชปฏิบัติวิกฤตทาร...

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก University of Newcastle

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก University of Newcas...

คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว.

คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว.

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้สูงอายุ ร...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการพยาบาลกับความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการพยาบาลกับความเป็นเลิศในการพัฒนาเด...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายผูกใจฮักมั่น สายสัมพันธ์บ้านสีฟ้า เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้ว มข.

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายผูกใจฮักมั่น สายสัมพันธ์บ้านสีฟ้า เตรียมคว...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประเมินผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล นศ.โครงการCIEE

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประเมินผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล นศ.โ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 15

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้ป่วยวิกฤต...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีประกาศนียบัตรผู้ผ่านอบรมเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่น 1

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีประกาศนียบัตรผู้ผ่านอบรมเวชปฏิบัติวิกฤตทาร...

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก University of Newcastle

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก University of Newcas...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศ มข.

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่า...

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.