คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

ประกาศห้องสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสู...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก เพื่อการคุ้มครองเด็กอย่างมืออาชีพ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คุ้มครอ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการบรรยาย การจัดการศึกษาพยาบาลที่สอดคล้องกับสังคมปกติวิถีใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการบรรยาย การจัดการศึกษาพยาบาลที่สอดคล้องกับสั...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพ...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ East Asian Forum of Nursing Scholars Conference 2021

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ East Asian Forum of Nur...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาชีพส่งมอบบัณฑิตพร้อมทำงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาชีพส่งมอบบัณฑิตพร้อมทำงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมนำเสนอการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ขับเคลื่อนนโยบาย KKU Education Transformation

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมนำเสนอการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมการจัดทำวิชาเฉพาะสาขาหลักสูตรปรับปรุง ระดับบัณฑิตศึกษา ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมการจัดทำวิชาเฉพาะสาขาหลักสูตรปรับปรุง ระ...

รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก เพื่อการคุ้มครองเด็กอย่างมืออาชีพ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คุ้มครอ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการบรรยาย การจัดการศึกษาพยาบาลที่สอดคล้องกับสังคมปกติวิถีใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการบรรยาย การจัดการศึกษาพยาบาลที่สอดคล้องกับสั...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ East Asian Forum of Nursing Scholars Conference 2021

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ East Asian Forum of Nur...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาชีพส่งมอบบัณฑิตพร้อมทำงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาชีพส่งมอบบัณฑิตพร้อมทำงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมนำเสนอการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ขับเคลื่อนนโยบาย KKU Education Transformation

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมนำเสนอการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมการจัดทำวิชาเฉพาะสาขาหลักสูตรปรับปรุง ระดับบัณฑิตศึกษา ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมการจัดทำวิชาเฉพาะสาขาหลักสูตรปรับปรุง ระ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดแอปพลิเคชัน MDKKU CARE

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดแอปพลิเคชัน MDKKU CARE

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต Master degree of Nursing Science (International program)

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต Master degree of Nu...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบขีดหมวกสืบสานปณิธานวิชาชีพการพยาบาล  ขีดหมวก ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งวิชาชีพที่ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับมอบ ซึ่งแสดงถึงความสุขุมหนักแน่นและมีความรับผิดชอบสูง โดยขีดหมวกจะถูกติดไว้ที่หมวกพยาบาล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนน้อมถ่อมตน พ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบขีดหมวกสืบสานปณิธานวิชาชีพการพยาบาล ขีด...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Spring Virtual Global Health Experience

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Spring Virtual Global Health Expe...

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.