สมาคมพยาบาล (TNANA) สหรัฐอเมริกา เข้ามอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบาล

Print

ในวันนี้ (11 พฤศจิกายน 2563) คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับสมาคมพยาบาล Thai Nursing Association of Northern American (TNANA) คุณกาญจนา-Richard Barker, คุณวิจิตร กาญจนะวงค์ สหรัฐอเมริกา นำโดยคุณมานิดา วัฒนพนม อดีตนายกสมาคม TNANA ในโอกาสเข้ามอบทุนการศึกษาแก่นายวุฒิชัย มุริจันทร์ และนางสาวศิริลักษณ์ โทริพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 100,000 บาท โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 4 ปี ๆละ 50,000 บาท จำนวน 2 ทุน ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณผู้ให้ทุน พร้อมด้วย ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.อภิญญา จำปามูล บุคลากร และนักศึกษาทุน เข้าให้การต้อนรับ พร้อมนี้นักศึกษาผู้รับมอบทุนได้รายงานผลการศึกษา และรายงานความเป็นอยู่ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบพระคุณ

ทางคณะฯ ขอขอบพระคุณ คุณกาญจนา Barker รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ประสานงานหลักในการขอทุน พร้อมทั้ง ผศ.ดร.อภิญญา จำปามูล ตัวแทนตัวแทนศิษย์เก่าพยาบาล รุ่น 10 และศิษย์เก่ารุ่น 10 มา ณ โอกาสนี้