คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายอาสาพัฒนาชนบท พี่ให้น้องครั้งที่ 20

Print

26 พฤศจิกายน 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาพยาบาล ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ และสโมสรบัณฑิตศึกษา มข. จัดค่ายอาสาพัฒนา "พี่ให้น้องครั้งที่ 20" ณ โรงเรียนบ้านฝางน้อย ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมแบ่งปันรอยยิ้มให้น้องๆ พร้อมนำงานวิจัยลงพื้นที่สู่ชุมชน และร่วมสานต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับการอุทิศตนเพื่อสังคม โดยลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยงต่อกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มคนวัยแรงงาน การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน การส่งเสริมการเจริญเติบโต และพัฒนาการและการส่งเสริมสุขภาพ