ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 4

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 4

 

ทั้งนี้ ได้แนบแบบยืนยันการเข้าอบรม, แนวทางการเตรียมตัว และ กำหนดการพิธีเปิด มาท้ายประกาศรายชื่อนี้ด้วย

 

แบบยืนยันการเข้าอบรม (Download)

กำหนดการพิธีเปิด (Download)

แนวทางการเตรียมตัว (Download)


 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.