ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 4

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 4

 

ทั้งนี้ ได้แนบแบบยืนยันการเข้าอบรม, แนวทางการเตรียมตัว และ กำหนดการพิธีเปิด มาท้ายประกาศรายชื่อนี้ด้วย

 

แบบยืนยันการเข้าอบรม (Download)

กำหนดการพิธีเปิด (Download)

แนวทางการเตรียมตัว (Download)


 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copy Right © 2017 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.โทร. 043-348301 ต่อ 121 แนะนำติชม : Contact Webmaster: e-mail : petpma@kku.ac.th