ตารางเรียน ป.ตรี / บัณฑิตศึกษา

ตารางเรียน ป.ตรี / บัณฑิต

 

 


 

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ดู / ดาวน์โหลด

 


 

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

 

** แก้ไข ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562

ดู / ดาวน์โหลด

 

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.