ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 5 (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี)

ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 5 (รอบที่ 1)


 

รายชื่อ - ดู / ดาวน์โหลด

 

หนังสือตอบรับ - ดู /ดาวน์โหลด

 

แบบตอบรับ - ดู /ดาวน์โหลด

** เพิ่มเติม วันที่ 18 ต.ค. 62 **

 

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.