ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ทุน กสศ.) ปีการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ทุน กสศ.) ปีการศึกษา 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


*หนังสือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมคำชี้แจง* - ดู/ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ห้องที่ 1)  - ดู/ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ห้องที่ 2) - ดู/ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ห้องที่ 3) - ดู/ดาวน์โหลด

 

** สัมภาษณ์ผ่านทางโปรแกรม Zoom **

 

 

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.