ปฐมนิเทศ นศ. แลกเปลี่ยนจาก University College Absalon ประเทศเดนมาร์ค

 

ปฐมนิเทศ นศ. แลกเปลี่ยนจาก University College Absalon ประเทศเดนมาร์ค


          ในวันนี้ (วันที่ 26 มีนาคม 2561) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จัดปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี จาก University College Absalon ประเทศเดนมาร์ค จำนวน 3 คน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และการแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สมรภพ บรรหารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและชี้แจ้งเกี่ยวกับหลักสูตรและเนื้อหาการศึกษา และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจะเข้าฝึกปฏิบัติการทางการพยาบาลผู้สูงอายุ ณ ตึกผู้ป่วย 9B โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยมี อ.ดร.สมรภพ บรรหารักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม –11เมษายน 2561

 
 
 
 
 
 
 

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.