การบริหารวิชาการ


 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สุวิทวัส

การศึกษา :

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

รองศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร ทองกระจาย

การศึกษา :

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล

การศึกษา :

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

รองศาสตราจารย์ อำพน ศรีรักษา

การศึกษา :

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุศรา กาญจนบัตร

การศึกษา :

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลภา บินสมประสงค์

การศึกษา :

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

รองศาสตราจารย์ ดร. จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล

การศึกษา :

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตยา แสวงเจริญ

การศึกษา :

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.