ตารางแจ้งซ่อม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทดสอบระบบ)


เข้าสู่ระบบ


เลขที่แจ้งซ่อม ป/ด/ว ที่แจ้ง รายละเอียดการแจ้งซ่อม สถานที่ สถานะแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม
เลขที่แจ้งซ่อม ป/ด/ว ที่แจ้ง รายละเอียดการแจ้งซ่อม สถานที่ สถานะแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม
NU 011 30 เม.ย. 2562, 11:20:46 2 2 2
NU 010 30 เม.ย. 2562, 10:49:58 2 2 ส่งซ่อมศูนย์ฯ / รออุปกรณ์ test
NU 09 30 เม.ย. 2562, 09:42:53 qweqw 1 รับเรื่องแล้ว กำลังดำเนินการ 1