ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

  1. ปริญญาตรี
  2. ปริญญาโท

การ Download แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

  1. แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

เนื่องจากแบบฟอร์มต่างๆ เป็นเอกสารซึ่งสงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น จึงจำเป็นจะต้องให้บุคลากรทำการ login ก่อนจึงจะสามารถ Download ได้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่ระบบสารระสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) โดยวางเมาส์ที่คำว่า "บริการออนไลน์" จากนั้นเลื่อนเมาส์ไปและคลิกที่ "ระบบสารระสนเทศเพื่อการบริหาร"

2. login เข้าระบบด้วย username และ password ของท่าน

3. คลิกที่ดาวน์โหลดเอกสาร (ด้านบนขวามือ)

ดาวน์โหลดนำเสนอคณะฯ

  1. ดาวน์โหลดนำเสนอคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดนำเสนอคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

การใช้งาน ไทย  Eng
เขียนลงแผ่นก่อนเล่น                                  FON2016_ENG.nrg 
เปิดใชงานได้เลย    FON2016_ENG.mov
รับชมออนไลน์    http://youtu.be/kTmzTH3XeCY

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.