คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563

Print

 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดงาน ภายใต้คำขวัญ “สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ” พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธี ในการนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ นิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 24 มกราคม- วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น