คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบาล

Print

   27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2204 ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ บุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นำโดย นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุน ในโครงการ “ทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปีการศึกษา 2562 ที่กำลังศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 3 ราย โดยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมอบเงินช่วยเหลือทุนการศึกษา รายละ 2,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาในการเรียนต่อไป