ต้อนรับศิษย์เก่า NU 37 คืนสู่เหย้าชาวพยาบาล

Print

ในวันนี้ (7 พฤศจิกายน 2563) คณะพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 37 สู่บ้านสีฟ้า รั้วสีอิฐ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบัณฑิตศึกษา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับศิษย์เก่า รุ่นที่ 37 และบอกเล่าเรื่องราวความก้าวหน้าของคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.จารุณี สรกฤช รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุม 2204 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์

ต่อจากนั้น ตัวแทนศิษย์เก่า รุ่น 37 กล่าวมุทิตาจิตและแสดงความรู้สึกที่ได้กลับมาบ้าน พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน 46,999 บาท ให้กับคณะฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับรุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ ได้เล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาและออกไปเป็นพยาบาลที่ดีรับใช้สังคมต่อไป