คณะพยาบาลศาสตร์ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสนับสนุนทักษะการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภารกิจหลักในด้านการจัดการเรียนการสอนด้านพยาบาลศาสตร์ โดยเฉพาะการจัดการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี การเรียนการสอนจะสามารถทำให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์กา

เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนคลินิก และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาในห้องปฏิบัติการพยาบาล อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19 ส่งผลให้มีการเลื่อนการฝึกปฏิบัติงานภาคการศึกษาปลาย เพื่อสร้างความมั่นใจในการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน สนับสนุนการเรียนของนักศึกษาให้เกิดความพร้อม มีทัศนคติที่ดีต่อการขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยครั้งแรก คณะฯ จึงจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนคลินิก ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่ครอบคลุม ทั้งในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาการเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา NU 111 301 ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ และ NU 111 302 ปฏิบัติการบำบัดทางการพยาบาล ซึ่งการฝึกปฏิบัติการทางการพยาบาล เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย จำนวน 10 Lab ได้แก่

 • LAB 1 การสำรวจร่างกายทั่วไป การประเมินสัญญาณชีพ การตรวจผิวหนัง ผม ขน เล็บ ต่อมน้ำเหลือง คอ และต่อมไทรอยด์ การตรวจศีรษะ ใบหน้าตา หู จมูก และช่องปาก
 • LAB 2 การตรวจทรวงอก ปอด เต้านม การตรวจหัวใจและหลอดเลือด การตรวจท้องและอวัยวะในช่องท้อง
 • LAB 3 การตรวจกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ การตรวจระบบประสาท การตรวจอวัยวะเพศและทวารหนัก การตรวจร่างกายผสมผสานตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า
 • LAB 4.1 เรื่อง การล้างมือทั่วไป การสวมใส่และถอดถุงมือชนิดปราศจากเชื้อการใส่และถอดหมวกและผ้าปิดปากและจมูก การใส่และถอดเสื้อคลุมและการเตรียมห่อของปราศจากเชื้อ (เปิด-ปิดห่อของ)
 • LAB 4.2 เรื่อง การจัดท่านอน การบริหารข้อ และการช่วยผู้ป่วยหัดเดิน
 • LAB 5 เรื่อง การทำความสะอาดช่องปาก การทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก การอาบน้ำบนเตียงโดยพยาบาลทำให้ทั้งหมด การนวดหลัง การสระผมให้ที่เตียง และการทำเตียงในผู้ป่วยที่ไม่สามารถลุกออกจากเตียง
 • LAB 6 เรื่อง การใส่สายยาทางจมูก การให้อาหารทางสายยาง การสวนล้างกระเพาะอาหาร และการถอดสายยาง
 • LAB 7 เรื่อง การสวนปัสสาวะและการประยุกต์ใช้ถุงรองรับน้ำปัสสาวะในเพศชาย
 • LAB 8.1 เรื่อง การสวนอุจจาระและการล้วงอุจจาระ
 • LAB 8.2 เรื่อง การให้ออกซิเจนทาง nasal cannula face mask T-piece, Tracheostomy mask, deep breathing exercise & effective cough และการตูดเสมหะในหลอดลม
 • LAB 9 เรื่อง กรคำนวณยาและการเตรียมยา การฉีดยาเข้าผิวหนังชั้นลึกและกล้ามเนื้อการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่อง
 • LAB 10 เรื่อง การทำแผลชนิดแห้ง การทำแผลชนิดเปียก การทำแผลที่มีท่อระบายและการตัดไหม ในรายวิชาบำบัดทางการพยาบาล
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพ...

ผลการคัดเลือกบุคลาการเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะท...

covid-19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสัมภาษณ์ (ทางโทรศัพท์) เพื่อคัดเลือกเข...

แผนการเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางทารกและเด็กระยะวิกฤต ประจำปี 2564

แผนการเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางทารกและเด็กระยะวิกฤต ประจำปี 2...

รับสมัครบุคลากรเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เรียนออนไลน์)

รับสมัครบุคลากรเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เ...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการคัดกรองสุขภาพเด็กปฐมวัย

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการคัดกรองสุขภาพเด็กปฐมว...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา พยาบาล มข.อุทิศตนเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา พยาบาล มข.อุทิศตนเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแบ่งปันความสุขในรูปแบบใหม่สำหรับผู้ป่วยยากไร้

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแบ่งปันความสุขในรูปแบบใหม่สำหรับผู้ป่วยยากไร้

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาพัฒนาสมรรถนะภาพบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที่ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาพัฒนาสมรรถนะภาพบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพ...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการคัดกรองสุขภาพเด็กปฐมวัย

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการคัดกรองสุขภาพเด็กปฐมว...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา พยาบาล มข.อุทิศตนเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา พยาบาล มข.อุทิศตนเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแบ่งปันความสุขในรูปแบบใหม่สำหรับผู้ป่วยยากไร้

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแบ่งปันความสุขในรูปแบบใหม่สำหรับผู้ป่วยยากไร้

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาพัฒนาสมรรถนะภาพบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที่ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาพัฒนาสมรรถนะภาพบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที...

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากเจียรวนนท์อุทิศ 2

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากเจียรวนนท์อุทิศ 2

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานครบรอบ 30 ปี อาคารมหิตลานุสรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานครบรอบ 30 ปี อาคารมหิตลานุสรณ์ คณะทันตแพทย...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัล

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎี...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น มข. ประจำปี 63

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น มข. ประ...

 งานคืนสู่เหย้าชาวสีฟ้า ประจำปี 2563

งานคืนสู่เหย้าชาวสีฟ้า ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ร่วม “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” มหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ร่วม “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” มหาวิทย...

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.