คณะพยาบาลศาสตร์ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสนับสนุนทักษะการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภารกิจหลักในด้านการจัดการเรียนการสอนด้านพยาบาลศาสตร์ โดยเฉพาะการจัดการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี การเรียนการสอนจะสามารถทำให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์กา

เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนคลินิก และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาในห้องปฏิบัติการพยาบาล อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19 ส่งผลให้มีการเลื่อนการฝึกปฏิบัติงานภาคการศึกษาปลาย เพื่อสร้างความมั่นใจในการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน สนับสนุนการเรียนของนักศึกษาให้เกิดความพร้อม มีทัศนคติที่ดีต่อการขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยครั้งแรก คณะฯ จึงจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนคลินิก ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่ครอบคลุม ทั้งในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาการเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา NU 111 301 ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ และ NU 111 302 ปฏิบัติการบำบัดทางการพยาบาล ซึ่งการฝึกปฏิบัติการทางการพยาบาล เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย จำนวน 10 Lab ได้แก่

 • LAB 1 การสำรวจร่างกายทั่วไป การประเมินสัญญาณชีพ การตรวจผิวหนัง ผม ขน เล็บ ต่อมน้ำเหลือง คอ และต่อมไทรอยด์ การตรวจศีรษะ ใบหน้าตา หู จมูก และช่องปาก
 • LAB 2 การตรวจทรวงอก ปอด เต้านม การตรวจหัวใจและหลอดเลือด การตรวจท้องและอวัยวะในช่องท้อง
 • LAB 3 การตรวจกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ การตรวจระบบประสาท การตรวจอวัยวะเพศและทวารหนัก การตรวจร่างกายผสมผสานตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า
 • LAB 4.1 เรื่อง การล้างมือทั่วไป การสวมใส่และถอดถุงมือชนิดปราศจากเชื้อการใส่และถอดหมวกและผ้าปิดปากและจมูก การใส่และถอดเสื้อคลุมและการเตรียมห่อของปราศจากเชื้อ (เปิด-ปิดห่อของ)
 • LAB 4.2 เรื่อง การจัดท่านอน การบริหารข้อ และการช่วยผู้ป่วยหัดเดิน
 • LAB 5 เรื่อง การทำความสะอาดช่องปาก การทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก การอาบน้ำบนเตียงโดยพยาบาลทำให้ทั้งหมด การนวดหลัง การสระผมให้ที่เตียง และการทำเตียงในผู้ป่วยที่ไม่สามารถลุกออกจากเตียง
 • LAB 6 เรื่อง การใส่สายยาทางจมูก การให้อาหารทางสายยาง การสวนล้างกระเพาะอาหาร และการถอดสายยาง
 • LAB 7 เรื่อง การสวนปัสสาวะและการประยุกต์ใช้ถุงรองรับน้ำปัสสาวะในเพศชาย
 • LAB 8.1 เรื่อง การสวนอุจจาระและการล้วงอุจจาระ
 • LAB 8.2 เรื่อง การให้ออกซิเจนทาง nasal cannula face mask T-piece, Tracheostomy mask, deep breathing exercise & effective cough และการตูดเสมหะในหลอดลม
 • LAB 9 เรื่อง กรคำนวณยาและการเตรียมยา การฉีดยาเข้าผิวหนังชั้นลึกและกล้ามเนื้อการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่อง
 • LAB 10 เรื่อง การทำแผลชนิดแห้ง การทำแผลชนิดเปียก การทำแผลที่มีท่อระบายและการตัดไหม ในรายวิชาบำบัดทางการพยาบาล
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan ( ITS ) PKU Muhammadiyah Surakarta จัดสัมมนาออนไลน์ “Nursing Innovation in Cardiovascular Disorder”

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diabetes Patients in Thailand and Japan”

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diab...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรี...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ Fujita Health University

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำน...

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรวาล โทบาง นศ.ชั้นปีที่ 4

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยิ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีมอบตราสัญญาลักษณ์ประจำรุ่น NU51 KKU58

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีม...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด19”

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหล...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan ( ITS ) PKU Muhammadiyah Surakarta จัดสัมมนาออนไลน์ “Nursing Innovation in Cardiovascular Disorder”

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diabetes Patients in Thailand and Japan”

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diab...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรี...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ Fujita Health University

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำน...

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรวาล โทบาง นศ.ชั้นปีที่ 4

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยิ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีมอบตราสัญญาลักษณ์ประจำรุ่น NU51 KKU58

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีม...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด19”

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหล...

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.