คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ

ในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ศิษย์ทุกหลักสูตรทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้สนับสนุนให้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิสายหยุด นิยมวิภาต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมด้านการพยาบาล รวมถึงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยได้ขออนุญาตนำชื่อนามท่านคณบดีท่านแรก มาเป็นชื่อมูลนิธิว่า “มูลนิธิสายหยุด นิยมวิภาต” เพื่อเป็นอนุสรณ์จารึกคุณงามความดีที่ท่านได้ทำไว้แก่วิชาชีพการพยาบาลให้ปรากฏสืบต่อไป มูลนิธิสายหยุด นิยมวิภาต ได้รับการรับรองสถานะเป็นนิติบุคคล โดยกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมนี้ได้ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ

20 สิงหาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิสายหยุด นิยมวิภาต นำโดย ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ประธานมูลนิธิสายหยุด นิยมวิภาต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรอาวุโส ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนขององค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบันได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสร้างสาธารณประโยชน์ อีกทั้งเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อวิชาชีพและสถาบัน อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนากับชุมชน และเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีจิตกุศลได้มีโอกาสประกอบกิจกุศล สำหรับจำนวนเงินที่พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,345,757.99 บาท โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ และกิจกรรมรายการ “ส่งเสียงคืนเหย้าเราสีฟ้า” โดยร่วมส่งเสียงพูดคุยเรื่องราวต่างๆ ในอดีตที่เคยศึกษาในคณะฯ เพื่อรำลึกถึงการศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ ของรุ่นพี่และรุ่นน้อง

คณะพยาบาลศาสตร์ ในนามเจ้าภาพขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญและขออนุโมทนาบุญให้ทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการเทอญ

 
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

ตารางการจัดรถบริการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 9-13 ธ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. จัดพิธีส่งมอบงานผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. จัดพิธีส่งมอบงานผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุนอาจารย์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

คณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุนอาจารย์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

คณะพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกปฏิบัติงานด้านการต่างป...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุมนานานชาติ The 26th Shizuoka Forum on Health and Longevity event

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุมนานานชาติ The 26th Shizuoka Forum o...

คณะพยาบาลศาสตร์ วางแผนพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ The Lijiang Culture and Tourism College สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะพยาบาลศาสตร์ วางแผนพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ The Lijia...

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกการดำเนินงานห้องปฎิบัติการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกการดำเนินงานห้องปฎิ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน นศ.ป.ตรี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน นศ.ป.ตรี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร Life Long Learning

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร Life Long Learning

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำป...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. จัดพิธีส่งมอบงานผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. จัดพิธีส่งมอบงานผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุนอาจารย์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

คณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุนอาจารย์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

คณะพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกปฏิบัติงานด้านการต่างป...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน...

คณะพยาบาลศาสตร์ วางแผนพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ The Lijiang Culture and Tourism College สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะพยาบาลศาสตร์ วางแผนพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ The Lijia...

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกการดำเนินงานห้องปฎิบัติการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกการดำเนินงานห้องปฎิ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน นศ.ป.ตรี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน นศ.ป.ตรี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร Life Long Learning

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร Life Long Learning

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำป...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล

ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เข้ารับการตรวจประเมินก่อนเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เข้ารับการตรวจประเมินก่อนเป...

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.