คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ

ในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ศิษย์ทุกหลักสูตรทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้สนับสนุนให้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิสายหยุด นิยมวิภาต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมด้านการพยาบาล รวมถึงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยได้ขออนุญาตนำชื่อนามท่านคณบดีท่านแรก มาเป็นชื่อมูลนิธิว่า “มูลนิธิสายหยุด นิยมวิภาต” เพื่อเป็นอนุสรณ์จารึกคุณงามความดีที่ท่านได้ทำไว้แก่วิชาชีพการพยาบาลให้ปรากฏสืบต่อไป มูลนิธิสายหยุด นิยมวิภาต ได้รับการรับรองสถานะเป็นนิติบุคคล โดยกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมนี้ได้ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ

20 สิงหาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิสายหยุด นิยมวิภาต นำโดย ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ประธานมูลนิธิสายหยุด นิยมวิภาต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรอาวุโส ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนขององค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบันได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสร้างสาธารณประโยชน์ อีกทั้งเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อวิชาชีพและสถาบัน อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนากับชุมชน และเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีจิตกุศลได้มีโอกาสประกอบกิจกุศล สำหรับจำนวนเงินที่พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,345,757.99 บาท โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ และกิจกรรมรายการ “ส่งเสียงคืนเหย้าเราสีฟ้า” โดยร่วมส่งเสียงพูดคุยเรื่องราวต่างๆ ในอดีตที่เคยศึกษาในคณะฯ เพื่อรำลึกถึงการศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ ของรุ่นพี่และรุ่นน้อง

คณะพยาบาลศาสตร์ ในนามเจ้าภาพขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญและขออนุโมทนาบุญให้ทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการเทอญ

 
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan ( ITS ) PKU Muhammadiyah Surakarta จัดสัมมนาออนไลน์ “Nursing Innovation in Cardiovascular Disorder”

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diabetes Patients in Thailand and Japan”

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diab...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรี...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ Fujita Health University

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำน...

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรวาล โทบาง นศ.ชั้นปีที่ 4

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยิ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีมอบตราสัญญาลักษณ์ประจำรุ่น NU51 KKU58

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีม...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด19”

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหล...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan ( ITS ) PKU Muhammadiyah Surakarta จัดสัมมนาออนไลน์ “Nursing Innovation in Cardiovascular Disorder”

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diabetes Patients in Thailand and Japan”

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diab...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรี...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ Fujita Health University

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำน...

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรวาล โทบาง นศ.ชั้นปีที่ 4

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยิ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีมอบตราสัญญาลักษณ์ประจำรุ่น NU51 KKU58

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีม...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด19”

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหล...

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.