ปฐมนิเทศ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Stikes Muhammadiyah Pringsewu

Print

 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ International Leaning Center ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จัดปฐมนิเทศและต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี จำนวน 5 คน จาก Stikes Muhammadiyah Pringsewu Lampung ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2562 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และการแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สมรภพ บรรหารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและเนื้อหาการศึกษา โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Stikes Muhammadiyah Pringsewu จะเข้าฝึกปฏิบัติการทางการพยาบาลฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้เรียนรู้ระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย