รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

เลขประจำตำแหน่ง 44 จำนวน 1 อัตรา และเลขประจำตำแหน่ง 2912 จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563

 

เอกสาร - ดู/ดาวน์โหลด

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.