คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุมนานานชาติ The 26th Shizuoka Forum on Health and Longevity event

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร. จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตจำนวน 7 ราย ประกอบด้วย Miss Butsayaphorn Khantong Miss Wannisa Bootrmo Miss Jidapa Watwiangkam Miss Punyanuch Prakhothang Miss Yasmine Chopin Mr. Peerawat Yubonchit และ Miss Thanawan tirametha เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานานชาติ เรื่อง The 26th Shizuoka Forum on Health and Longevity event จัดโดย Shizuoka Forum on Health and Longevity Committee, University of Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น ในรูปแบบออนไลน์

โอกาสนี้ ผศ.ดร. จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ The COVID-19 : How people manages their health in Thailand? โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นักศึกษาและประชาชนจากเมือง Shizuoka ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง School of Nursing, University of Shizuoka และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นับตั้งแต่เริ่มพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในปี 2551 โดยมีการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 จึงไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาร่วม 2 ปี

 
 

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.
Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Judi Bola Tangkas Slot Online Judi Bola Online Slot Online Poker Online Slot Online Terbaik 2022 Slot Online Ceme Online Agen Slot Online Slot Online 2022 Poker Online 2022