คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญวันสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Print

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญวันสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น


          ในวันนี้ (วันที่ 29 มกราคม 2561) คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและกิจการพิเศษ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 โดยมี ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับและรับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น