คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายการพยาบาลและสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายการพยาบาลและสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น


          เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายการพยาบาลและสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีสถาบันที่เข้าร่วม 4 สถาบัน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ซึ่งปีนี้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายการพยาบาลและสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น 
          โดยในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เป็นการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 10 ประเภทกีฬา และวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เป็นการเดินขบวนและพิธีเปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายการพยาบาลและสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น พร้อมกับแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ การประกวดเชียร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดกีฬาและให้โอวาทแก่นักศึกษา และนายณัฐดนัย เทพวงษา นายกสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2560 เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกีฬา และได้รับเกียรติ ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจากทั้ง 4 สถาบัน ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดการแข่งขันฯ 
และในช่วงเย็นมีการจัดงาน Sport night โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน Sport night และมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาผู้ชนะการแข่งขันรายการต่างๆ ซึ่งในปีนี้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาสูงสุดจึงได้ครอบครองถ้วยรางวัลภาพรวม โดยกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ สร้างความภาคภูมิใจแก่นักศึกษาและคณะพยาบาลศาสตร์อย่างยิ่ง ซึ่งในการแข่งขันกีฬาที่มีหลากหลายประเภท ก่อให้เกิดการปลดปล่อยศักยภาพ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน และได้ร่วมเดินขบวนรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ มีการช่วยเหลือกันในทีม กล่อมเกลาให้นักศึกษาเป็นผู้มีวินัยในตนเอง รู้จักกฎกติกาของสังคม รู้จักการแพ้ชนะและให้อภัย พร้อมนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายความตึงเครียดอันเกิดจากการเรียน การฝึกปฏิบัติงาน ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ทั้งนี้ได้สร้างเครือข่ายทางวิชาชีพการพยาบาลกับสถาบันอื่นต่อไป โดยคณะฯ ส่งมอบธงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ให้แก่เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป คือ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

 
 

ภาพ:ปุณณภาภัค ปอทอง

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.