จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เอกสารจรรยาบรรณ

ดาวน์โหลด : หนังสือส่งเสริมจรรยาบรรณจริยธรรม-รากแก้วแห่งมโนธรรมสำนึก.pdf

ดาวน์โหลด : คู่มือจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน-มหาวิทยาลัยขอนแก่น.pdf

ดาวน์โหลด : แผ่นพับ-หลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน-มหาวิทยาลัยขอนแก่น.pdf

 


 

สื่อรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วีดีโอ : อยู่ที่เรา It's your choice

วีดีโอ : จุดเปลี่ยน

วีดีโอ : คุณยายเงินล้าน

วีดีโอ : ดี..หรือ...โง่

วีดีโอ : ผ้าอนามัยไฮโซ

วีดีโอ : ยังไม่สาย

วีดีโอ : ต้นแบบชีวิตพอเพียง

วีดีโอ : ผีบ้าสอน

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.